ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Ομότιμη Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας
Α.Π.Θ.

Βασίλης Δαλκαβούκης

Βασίλης Δαλκαβούκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνογραφίας του Eλλαδικού Xώρου
Δ.Π.Θ.
Vincenzo Fano

Vincenzo Fano

Καθηγητής Λογικής και Φιλοσοφίας των Επιστημών
University of Urbino
Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή

Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή

Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Κοσμητόρισσα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Δ.Π.Θ.

Αλέξανδρος Φαίδων Λαγόπουλος

Αλέξανδρος Φαίδων Λαγόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Α.Π.Θ.
Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Ιωάννη Λαζαράτος

Ιωάννη Λαζαράτος

Καθηγητής Φιλοσοφίας: Οντολογίας, Γνωσιολογίας, Αισθητικής
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Γρηγόρης Πασχαλίδης

Γρηγόρης Πασχαλίδης

Καθηγητής Πολιτισμικών Σπουδών
Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.
Α.Π.Θ.
Fabio Rampelli

Fabio Rampelli

Καθηγητής Ιαπωνικών Θρησκειών και Πολιτιστικής Ιστορίας
Τμήμα Θρησκευτικών Σπουδών
University of California
Göran Sonesson

Göran Sonesson

Ομότιμος Καθηγητής Γνωσιακής Σημειωτικής
Lund University

 
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

Δρ. Λογικής & Επιστημολογίας
Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ
Zdzisław Wąsik

Zdzisław Wąsik

Καθηγητής Γλωσσολογίας
Wroclaw School of Banking
Ομότιμος Καθηγητής
Adam Mickiewicz University
President of the Scientific Council of the Discipline "Linguistics" in the Research Federation of WSB–DSW Universities, Gdańsk